Usługi

pełny zakres usług geodezyjnych

OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH

GEOSTAR

W pracach geodezyjnych stosujemy najnowszy sprzęt pomiarowy i komputerowy .
Opracowania wykonujemy w technologii tradycyjnej lub w każdym wybranym przez zleceniodawcę programie.

Ofertę swoją kierujemy do osób fizycznych, biur projektowych oraz firm budowlanych.

Cennik produktów

Ceny i terminy wykonania prac są uzależnione od specyfiki danego zlecenia. W celu ustalenia szczegółów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Mamy odpowiedzi

tutaj znajdziesz co szukasz

Zależy to od wielkości obszaru którego dotyczy mapa , dla typowych działek budowlanych od 8 do 12arów czas wykonania mapy do celów projektowych to 3-4 tygodnie.

Należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą takich przyłączy i przekazać je do zasobu geodezyjnego w formie operaty a zleceniodawcy mapę z naniesionym przyłączem.

Podział działki jest bardziej skomplikowanym procesem geodezyjnym ze względu m.in. na terminy których geodeta musi przestrzegać oraz materiały źródłowe które musi przeanalizować. Podział działki trwa minimum 4miesiące w zależności od wielkości działki i materiałów wyjściowych jakimi dysponuje ośrodek geodezyjny.

Koszt mapy do celów projektowych uzależniony jest od wielkości obszaru objętej aktualizacją jak również danymi jakimi dysponuje ośrodek geodezyjny (PODGIK lub MODGIK) odnośnie podkładu mapowego czy granic. Wycenę ustalamy indywidualnie dla konkretnej działki.

Geodeta bierze udział we wszystkich etapach budowy domu
a) wykonuję mapę do celów projektowych,
b) wynosi zaprojektowany przez projektanta budynek w teren (przeważnie tyczy osie budynku na ławicach),
c) po zakończeniu budowy wykonuję geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą budynku z przyłączami jest to niezbędne do zamknięcia budowy i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

Firmy dla których realizowaliśmy prace

Nie czekaj

skontaktuj się z nami