2011 – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę strategicznie komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345D ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385”

Inwestor: Heilit+ Woerner